Những câu nói truyền cảm hứng làm việc của tổng thống Mỹ

“ You can’t not let your failures define you. You have to let your failures teach yuou.”

1. Sự kiên định và nỗ lực

“ If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.”
=> Nếu bạn đi đúng đường và luôn luôn sẵn sàng để bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng thành công.

2. Sự tin tưởng và niềm hy vọng

“ I;m asking you to believe. Not just in my ability to bring about real change in Washington. I’m asking you to believe in yours.”
=> Tôi đòi hỏi ở các bạn sự tin tưởng. Không chỉ là tin vào khả năng tôi tạo nên những thay đổi thực sự cho Washington, mà tôi đang đòi hỏi các bạn có niềm tin vào chính mình.

3. Sự thay đổi

“ Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve bên waiting for. We are the change that we seek.”
=> Sự thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta mãi trông chờ ở một người khác hay chờ một thời điểm khác. Người duy nhất chúng ta nên trông đợi không ai khác ngoài chính bản thân mình. Chúng ta là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm.

4. Giáo dục

“ Chúng ta sống trong một thế giới mà kỹ năng giá trị nhất mà bạn có thể bán được là kiến thức.”
“ Tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống không có nghĩa gì nhiều nếu bạn không sẵn lòng đóng góp phần nhỏ bé của mình nhằm để lại cho con cháu chúng ta – tất cả con cháu chúng ta – một thế giới tốt đẹp hơn. Kẻ ngốc nào cũng có thể có con. Điều đó không khiến bạn trở thành một người cha. Chính lòng can đảm trong việc nuôi dạy đứa trẻ mới khiến bạn trở thành một người cha.”

5. Thái độ sống và đương đầu khó khăn

“ You can’t not let your failures define you. You have to let your failures teach yuou.”
=> Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn hãy để những thất bại tặng mình những bài học.”

Trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình ông đã để lại dấu ấn với nhân loại với những phát ngôn để đời, Barack Obama chính là một nhân vật tiêu biểu với nhiều câu nói mang tầm ảnh hường và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu khắp năm châu. Các trích dẫn của ông được rất nhiều người tìm kiếm bởi chúng vô dung giản dị những chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa. Những phát biểu của ông thực sự là một ngọn đèn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi trong những lúc khó khăn.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *